REJESTRACJA:
tel. 601 641 503

Leczenie i diagnostyka zawrotów głowy

Diagnostyka zaburzeń równowagi i zawrotów głowy

Young woman suffer from dizziness or vertigo holding headRozpoznanie przyczyn zaburzeń zmysłu równowagi z powodu ich różnorodności, tak co do natury, jak i lokalizacji, jest trudne, a niekiedy niemożliwe z dostateczną pewnością, pomimo zastosowania specjalistycznych badań diagnostycznych.
Wstępną i bardzo ważną częścią ustalania rozpoznania jest wywiad. Rozmowa z pacjentem pozwala niekiedy stwierdzić konkretną przyczynę zawrotów głowy lub przynajmniej odpowiedzieć na pytanie: czy są to zawroty pochodzenia obwodowego czy pozaobwodowego. W wywiadzie pacjent pytany jest o charakterystykę zawrotów (vertigo czy dizziness), ich intensywność, czas ich trwania, objawy towarzyszące zawrotom, dotychczas przebyte choroby, urazy, warunki pracy, stosowane leki, ew. używki. Im więcej konkretnych informacji, tym szybsze ukierunkowanie diagnostyki, szybsze rozpoznanie i skuteczniejsze leczenie.
Podstawą rozpoznania jest również badanie fizykalne, na które składa się:

  • badanie otoskopowe, orientacyjne badanie słuchu za pomocą stroików,
  • badanie oczopląsu samoistnego w okularach Frenzla,
  • orientacyjne badania zaburzeń równowagi w testach statycznych i dynamicznych.

Ewentualne nieprawidłowości ułatwiają ostateczne rozpoznanie, jednak brak odchyleń od normy w trakcie badania nie oznacza nieistnienia patologii i nie zwalnia lekarza od dalszej diagnostyki.

Do badań dodatkowych należą:

  • elektro- i wideonystagmografia (ENG i VNG – badanie oczopląsu samoistnego, indukowanego),
  • audiometria tonalna, impedacyjna, badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu (ABR),
  • posturografia statyczna i dynamiczna (obiektywne badanie zaburzeń równowagi),
  • badanie radiologiczne kręgosłupa szyjnego i kości skroniowych,
  • tomografia komputerowa głowy,
  • badanie metodą rezonansu magnetycznego głowy i/lub kręgosłupa szyjnego,
  • badania ultrasonograficzne tętnic szyjnych i kręgowych, ew. badanie przepływów w tętnicach mózgowych – tzw. Doppler przezczaszkowy.

Pacjent z zawrotami głowy wymaga interdyscyplinarnej diagnostyki, wielospecjalistycznych konsultacji i często interdyscyplinarnego leczenia.

Leczenie – zawroty głowy

Leczenie zawrotów głowy zależy przede wszystkim od ich przyczyny. W fazie ostrej zawrotów głowy stosuje się głównie farmakoterapię, wykorzystując przede wszystkim działanie przeciwzawrotowe, przeciwwymiotne i uspokajające leków (leczenie objawowe). W niektórych przypadkach włącza się leki przyczynowe (naczyniowe, przeciwzapalne, poprawiające metabolizm komórek nerwowych). Większość leków o działaniu przeciwzawrotowym i przeciwwymiotnym ma jednocześnie działanie hamujące pracę ośrodkowego układu nerwowego, co niekorzystnie wpływa na proces kompensacji ośrodkowej. Kompensacja jest zjawiskiem samoistnego zdrowienia w przypadkach uszkodzenia błędnika i polega na wyrównaniu deficytów w pracy błędników dzięki elastyczności funkcji mózgu. Niektóre leki mogą zaburzać proces kompensacji oraz wpływać niekorzystnie na wyniki badań laboratoryjnych stosowanych w skomplikowanej diagnostyce zawrotów głowy.
W uzasadnionych przypadkach kwalifikuje się chorych do leczenia operacyjnego, m.in. otochirurgicznego – gdy przyczyna tkwi w obrębie ucha wewnętrznego i/lub środkowego, neurochirurgicznego, ortopedycznego, czy też chirurgii naczyniowej. Właściwie w każdym przypadku istnieje potrzeba odpowiedniej rehabilitacji ruchowej. Właściwie ukierunkowana rehabilitacja, zarówno w patologii obwodowej, jak i ośrodkowej wzmacnia pozostałe elementy zmysłu równowagi i poprzez odpowiedni trening przyśpiesza proces kompensacji ośrodkowej oraz adaptacji w zaburzeniach równowagi i zawrotach głowy.

Dane kontaktowe:

Poradnia
Laryngologiczna
Aleja Wojska Polskiego 75, Jelenia Góra
tel. 601 641 503
e-mail: jclmed@op.pl

Poradnia
Foniatryczno-audiologiczna
ul. Groszowa 1, Jelenia Góra
tel. 75 753 25 83

Lokalizacja

Poradnia laryngologiczna
Aleja Wojska Polskiego 75, Jelenia Góra

Click to open larger map

Aktualności


projekt i wykonanie strony: lagraf.co